Uw cyberverzekering

ICT vormt meer en meer de ruggengraat van elke onderneming. Een vlot functionerende ICT-omgeving is met andere woorden een absolute must. Toch staat de ICT-infrastructuur dagelijks bloot aan tal van grote en kleine risico’s. Al die gevaren bedreigen de nettowinst van het bedrijf. Een goede bescherming van ICT-risico’s is dan ook cruciaal.

Omzet op punt houden

Een falende ICT-infrastructuur, ICT-toepassingen die niet meer 100% doen wat ze moeten doen, dataverlies en ga zo maar door. Stuk voor stuk zijn het elementen die een grote financiële impact hebben op de omzet van een bedrijf. De productie valt stil, contracten kunnen niet nagekomen worden en klanten haken af. Of nog, klanten stellen u aansprakelijk voor het verlies of het misbruik van hun data. De financiële impact op de nettowinst van een bedrijf is moeilijk in te schatten en ligt in de realiteit vaak heel wat hoger dan gedacht. In die mate zelfs dat de vraag rijst of het bedrijf nog wel een toekomst heeft.

Groeiende beveiligingsuitdagingen

De volgende jaren zullen er enkel nog meer gevaren voor de ICT-infrastructuur van bedrijven opduiken. Ook voor die van de KMO. Virussen, datalekken, hackers, botnetactiviteiten, etc. Ze zorgen ervoor dat bedrijfsdata in handen vallen van criminelen. Maar ook pannes, disk crashes of diefstal van computerapparatuur leggen bedrijfsactiviteiten lam. En alsof dat nog niet genoeg is, brengen fouten van eigen personeel of, in het geval van cloud computing, fouten van derden, de continuïteit van de onderneming extra in gevaar.

Bescherm de continuïteit van uw ICT en uw bedrijf

Bedrijven treffen best de nodige preventieve maatregelen om hun ICT-omgeving 100% te beschermen. Maar dat is helaas geen garantie om schade te voorkomen. Klassieke ICT-verzekeringen bieden vandaag slechts een fragmentarische bescherming. Enkel schade aan hardware, kosten voor manuele input van verloren data of bedrijfsstilstand na materiële beschadiging zijn verzekerd. Wilt u uw bedrijf optimaal beschermen tegen de financiële gevolgen van elke ICT-schade, ook wanneer derden uw bedrijf belagen? Dan biedt ICT Care u één allesomvattende oplossing om uw omzet op peil te houden.

Databescherming en aansprakelijkheid

Slachtoffer van een cyberaanval of systeemcrash? U hoeft enkel het noodnummer te bellen. De noodcentrale schakelt meteen de juiste specialist in om de impact van uw ICT-probleem .

  1. Eerste hulp

Bel het noodnummer en specialisten voorzien de eerste 48 uur hulp:

– Eerste hulp aan ICT-dienst om de aanval te stoppen

– Eerste juridische adviezen

– Crisismanagement

  1. Databescherming

De polis vergoedt de kosten na inbreuk op of falen van het ICT-systeem en/of communicatienetwerken.

  1. Basisdekking aansprakelijkheid

Schadeloosstelling en verdedigingskosten na een schade-eis omwille van een inbreuk op de bescherming van persoonsgegevens of bedrijfsgegevens, een beveiligingsfalen of bij het nalaten van kennisgeving.

  1. Uitbreiding met dekkingen tegen specifieke risico’s

Multimedia-aansprakelijkheid, afpersing, cyberdiefstal, privacyverplichtingen, kosten t.g.v. ongeoorloofd gebruik van ICT-systemen of communicatienetwerken.

  1. Financiële impact op uw bedrijf

Kosten voor de reconstructie van verloren data, het verwijderen van virussen, het betalen van experten, PR-acties om imagoschade te beperken, kosten van kennisgeving of voor krediet en identiteitsmonitoring evenals bijkomende bedrijfskosten zoals extra personeel, overuren, verhoogde telefoonkosten, etc. ICT Care 360° bescherming voor de ICT-infrastructuur van bedrijven.

Schade aan ICT-infrastructuur (optioneel bij module 1) 

Onderhoudscontracten vangen niet alle risico’s van uw ICT-systemen op. Daarom heeft elk bedrijf vandaag een polis als ICT Care nodig. De polis waarborgt de verzekerde voorwerpen tegen elk materieel verlies en elke niet te voorziene en plotselinge materiële schade te wijten aan het om het even welke oorzaak en eender waar deze voorwerpen zich bevinden.

Gaat het om een onhandigheid van uw personeel, een intern probleem, een brand, etc., dan vergoedt de polis de schade aan uw servers, tablets, videoconferentiesystemen, desk- en laptops, telefooncentrales, fotokopieertoestellen, GSM’s en smartphones. Ofwel betaalt de polis u om uw toestellen te vervangen. Zijn ook de data beschadigd? Dan treden de waarborgen van module 1 eveneens in werking.

Bedrijfsschade (optioneel bij module 1)

Het verplicht stilleggen van de productie leidt tot zware schade. In meer dan 60% van de gevallen leidt het stilstand tot het faillissement van een bedrijf. Ondanks de vergoedingen die de polis ICT Care reeds betaalt in module 1 en 2, zal u de beoogde omzet niet kunnen behalen. Daarom omvat de polis ICT Care ook een derde luik: de “verzekering tegen bedrijfsschade”. De module garandeert uw omzet tot op het niveau dat u zou behaald hebben moest het schadegeval zich niet hebben voorgedaan.

Cyberverzekering

Een goede bescherming van ICT-risico’s is dan ook cruciaal.

This Campaign has ended. No more pledges can be made.