Stel zelf een reisverzekering samen

0

KBC biedt u een uitstekende reisverzekering aan
voor twee verschillende termijnen:

Een reisverzekering op jaarbasis

(KBC-Polis voor uw reizen)
Sluit u voor al uw reizen gedurende één jaar en geldt wereldwijd.

Een tijdelijke reisverzekering

(KBC-Vakantiepolis)
Sluit u voor één specifieke reis.

De beste bescherming
binnen uw reisverzekering

Verzekering Reisgeschillen

Hebt u op reis problemen of geschillen waarvoor u juridische hulp en bijstand nodig hebt, dan kunt u een beroep doen op de Verzekering Reisgeschillen in een aantal welomschreven gevallen.

 • We bieden juridische hulp en bijstand:
  • bij geschillen met reisorganisatoren, verhuurders, herstellers en andere dienstverleners voor de opgesomde contracten gesloten in alle landen van de Europese Unie en in geografisch Europa
  • bij strafrechtelijke en administratieve problemen met politie en overheid in het buitenland
  • bij procedures binnen of buiten de rechtbank, zoals bijvoorbeeld bij de geschillencommissie reizen
 • We streven in de mate van het mogelijke een minnelijke regeling na.
 • Bij een procedure hebt u vrije keuze van een advocaat.
 • De erelonen en kosten die we ten laste nemen, zijn verzekerd tot 50 000 euro per schadegeval voor alle verzekerden samen. Kiest u voor de VIP-formule, dan verdubbelen we dat bedrag
Verzekering Bijstand Personen

U wordt ziek of geraakt gewond, of er gebeurt thuis iets waardoor u terug naar huis moet keren? Met de Verzekering Bijstand Personen hoeft u zich geen zorgen te maken bij een onvoorziene noodsituatie:

 • We dekken o.a. de kosten voor:
  • Hospitalisatie in het buitenland.
  • Een bijkomend verblijf als u langer dan voorzien ter plaatse moet blijven wegens ziekte, ongeval, quarantaine of sluiting van het luchtruim.
  • Uw repatriëring naar België. Andere verzekerden die daardoor niet naar huis kunnen terugkeren, worden eveneens gerepatrieerd.
  • De heen- en terugreis van één familielid uit België als u door ziekte of ongeval in een buitenlands ziekenhuis moet blijven en er geen meerderjarig gezinslid te plaatse is. Is de gehospitaliseerde minderjarig, dan zorgen we voor de heen- en terugreis van de ouders.
  • Het opsturen of het ter beschikking stellen van geneesmiddelen die medisch noodzakelijk zijn en ter plaatse niet kunnen worden verkregen, van een koffer met kledij en van persoonlijk reisgoed ter vervanging van verloren of gestolen bagage.
 • De medische kosten in het buitenland vergoeden we tot 500 000 euro per persoon. We verdubbelen dat bedrag als u kiest voor de VIP-formule.
 • We zijn 24 uur per dag bereikbaar, 365 dagen per jaar.
 • Zakenreizen zijn standaard meeverzekerd.
Annuleringsverzekering

U kunt onverwachts toch niet op reis vertrekken of u moet vervroegd terugkeren? Vaak zult u uw reis toch nog moeten betalen of blijft u met een deel van de kosten zitten. Met onze annuleringsverzekering is dat niet het geval:

 • We dekken de kosten van uw reis als u uw reis moet annuleren of onderbreken omwille van:
  • Gezondheidsredenen van u of een familielid (bij voorbeeld ziekte, ongeval, overlijden)
  • Studies en werk (bij voorbeeld herexamens, ontslag)
  • Overheidszaken (bij voorbeeld oproep als jurylid)
  • Reisformaliteiten (negatief reisadvies door het Ministerie van Buitenlandse zaken, weigering visum of diefstal van identiteitsbewijs)
  • Een gemist vertrek van uw vliegtuig, boot of trein door een ongeval of pech onderweg .
 • In de reisverzekering op jaarbasis vergoeden we de kosten tot 12 500 euro . We verdubbelen dat bedrag als u kiest voor de VIP-formule. In de tijdelijke reisverzekering verzekeren we de totale reissom van de verzekerde reis.
 • Hebt u een KBC-Kredietkaart Gold of Platinum , dan komt het verzekerd bedrag van deze ruimere annuleringsverzekering bovenop het bedrag voorzien door de annuleringsverzekering die verbonden is aan uw KBC-kredietkaart.
 • Onze Plus-garantie: het is onmogelijk om alle situaties te beschrijven waarvoor een annulering gerechtvaardigd is. Daarom bieden wij u een extra zekerheid: wij aanvaarden ook een gebeurtenis die niet beschreven werd in de voorwaarden, als die voor u toch een overmachtssituatie is die volledig buiten uw wil ligt. Als u een beroep doet op onze plus-garantie, draagt u zelf 25% van de verzekerde kosten. De andere 75% betalen wij. Bij een reis van bv. 2 000 euro krijgt u dan maximaal 1 500 euro terugbetaald.
Bagageverzekering

Weg is uw vakantieplezier als uw bagage gestolen of beschadigd is of als die nooit op de plaats van de bestemming arriveert. Als u dan op een vergoeding kunt rekenen, is het leed misschien een beetje verzacht.

 • We vergoeden uw bagage bij:
  • diefstal met geweld, bedreiging of braak
  • beschadiging of vernieling door een plotse en onverwachte gebeurtenis (aanrijding, overstroming,…)
  • verlies of beschadiging door de vervoersmaatschappij
 • We verzekeren zelfs de voorwerpen die u op reis huurt of gratis mag gebruiken
 • We vergoeden tot 1 500 euro per persoon. Kiest u voor de VIP-formule, dan verdubbelen we dat bedrag
 • Extra: we vergoeden de kosten van een dringende aankoop voor noodzakelijke vervangkledij en toiletartikelen tot 250 euro per persoon, als uw bagage 4 uur na aankomst op uw buitenlandse bestemming nog niet is toegekomen.
Verzekering Reisongevallen met extra bescherming

U hebt een ongeval tijdens uw reis? De gevolgen daarvan kunnen ernstig zijn. De vergoedingen die u van de Verzekering Reisongevallen krijgt, kunnen het ergste leed misschien een beetje verzachten.

 • We vergoeden
  • Tot 100 000 euro voor blijvende letsels
  • Tot 10 000 euro voor gemaakte begrafeniskosten
  • U krijgt een vergoeding van 10 000 euro bij overlijden
  • We verdubbelen de verzekerde bedragen als u kiest voor de VIP-formule.
 • Bent u in België als zwakke weggebruiker slachtoffer van een verkeersongeval met een motorrijtuig, dan hebt u recht op een hoge vergoeding, zelfs als u aansprakelijk bent. In het buitenland hebt u die bescherming niet altijd. Daarom bieden wij u een extra bescherming:
  • We vullen de vergoeding die u van het buitenlandse rechtssysteem krijgt aan tot wat in België gebruikelijk is. Tot een bedrag van 250 000 euro per verzekerde persoon.
  • U geniet ook van deze extra bescherming als u als bestuurder van het motorrijtuig niet aansprakelijk bent voor het ongeval.

Wie kunt u opnemen in uw reisverzekering?

 • De verzekeringnemer kan een natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn
 • De verzekerde personen worden met naam vermeld in de bijzondere voorwaarden
 • U heeft de vrije keuze bij het bepalen van de verzekerde personen!
  • U kunt personen verzekeren die niet onder hetzelfde dak wonen (bijvoorbeeld als u niet samenwoont met uw partner, uw kinderen die op een ander adres wonen, grootouders die hun kleinkinderen wensen mee te verzekeren, enz.)
  • U kunt maximum 10 personen verzekeren.
 • De kinderen van de verzekeringnemer (natuurlijke persoon) die na het sluiten van de jaarpolis worden geboren, zijn, ook zonder expliciete vermelding in de bijzondere voorwaarden, verzekerd tot ze de leeftijd van vijf jaar bereikt hebben. Geadopteerde kinderen zijn tot 5 jaar na hun adoptie automatische meeverzekerd.
 • De verzekerde personen moeten in België gedomicilieerd zijn en er hun hoofdverblijfplaats hebben.

Veel gestelde vragen

Wat beschouwt men als een reis?

Onder reis verstaan we een verplaatsing in het binnen- of buitenland met minstens één geboekte overnachting of waarvan aan de hand van een retourticket kan worden aangetoond dat het om een verblijf van minstens twee aaneengesloten dagen gaat.

Kunnen (klein)kinderen die niet inwonen meeverzekerd worden?

U heeft de vrije keuze bij het bepalen van de verzekerde personen. Ook (klein)kinderen die niet inwonen kunnen meeverzekerd worden.

Is mijn voertuig ook verzekerd via deze reisverzekering?

Neen, voertuigbijstand kan niet verzekerd worden via deze reisverzekering. U kunt bijstand voor het voertuig wel opnemen in uw autoverzekering of in een apart contract.

Kan ik extra personen opnemen in mijn reisverzekering op jaarbasis?

Ja, dat kan op elk ogenblik in de loop van het contract. Neem daarvoor onmiddellijk contact op met uw verzekeringstussenpersoon.

Ik ga voor langer dan 4 maanden naar het buitenland?

Verblijven tot 4 maanden in het buitenland zijn standaard verzekerd. Voor langere duurtijden kan je contact opnemen met je kantoor.

This Campaign has ended. No more pledges can be made.