Uw stock

Wij bieden u verschillende verzekeringen aan om uw koopwaar optimaal te beschermen naargelang uw unieke situatie.

De Multirisicoverzekering

Uw koopwaar als deel van uw goederen verzekerd tegen een ruim gamma van opgesomde gevaren zoals brand, waterschade, storm, natuurrampen.

Verzekering Diefstal

Uw koopwaar als deel van de inhoud verzekerd tegen diefstal of beschadiging door diefstal.

Verzekering Schade door wijziging van de omgevingsfactoren

Uw bederfbare goederen verzekerd tegen schade door wijziging in de temperatuur, luchtsamenstelling of luchtvochtigheid.

Verzekering Schade door wijziging van klimaat en groeifactoren

Uw gewassen verzekerd tegen beschadiging door wijziging van het klimaat of van andere omgevingsfactoren in de verzekerde gebouwen.

Uitgebreide Hagelpolis

Verzekert u tegen schade aan uw gewassen door de inslag van hagel.

Verzekering transportpolis en vervoerde goederen

Voor (inter)nationaal transport van zwaardere vracht en vervoer voor rekening van derden bestaat er de KBC-Transportpolis. Voor koopwaar en materieel waarmee u voor eigen rekening op de baan bent in België en tot 150 km daarbuiten, ontwikkelden wij de KBC-Verzekering Vervoerde Goederen.

This Campaign has ended. No more pledges can be made.