Uw machines

Wij bieden u verschillende verzekeringen aan om uw machines optimaal te beschermen.

De Multirisicoverzekering

Uw machines als deel van uw goederen verzekerd tegen een ruim gamma van opgesomde gevaren zoals brand, waterschade, storm, natuurrampen.

Verzekering Diefstal

Uw machines als deel van de inhoud verzekerd tegen diefstal of beschadiging door diefstal.

De “alle risico’s”-verzekering van de specifieke voorwerpen

Specifieke machines of andere voorwerpen kan u afzonderlijk verzekeren tegen alle risico’s, dus tegen elke onverwachte beschadiging, vernieling of diefstal, en eventueel machinebreuk.

Polis Montage en Proeven

Voor het ondervangen van specifieke risico’s tijdens de montage, het transport en/of het proefdraaien.

This Campaign has ended. No more pledges can be made.