Uw gebouwen

Uw gebouwen optimaal verzekerd via de Patrimoniumpolis! Deze polis, die wij speciaal voor bedrijven ontwikkelden, biedt een waaier van verzekeringen tegen alle gevaren waaraan uw gebouwen bloot kunnen staan.
Bovendien kan u in de Patrimoniumpolis ook alle schade die verband houdt met uw roerende goederen en uw omzetverlies naar aanleiding van een materiële schade verzekeren.

Naast de Patrimoniumpolis bieden we u ook andere polissen, zoals de Polis Alle Bouwplaatsrisico’s. Daarmee beschermt u zich tegen specifieke risico’s.

De Multirisicoverzekering

Verzeker uw gebouwen tegen een ruim gamma van opgesomde gevaren zoals brand, waterschade, storm, natuurrampen.

“Alle Risico’s”-verzekering van de gebouwen

Een nog ruimere verzekering tegen elke onverwachte beschadiging.

Verzekering BA en Rechtsbijstand Gebouw

Veroorzaakt u schade aan derden, dan bent u wettelijk verplicht die schade te herstellen. De Verzekering BA Gebouw vergoedt zowel de materiële als de lichamelijke schade.

Polis Alle bouwplaatsrisico’s

Bouwen of verbouwen? Met deze specifieke polis naast de KBC-Patrimoniumpolis verzekert u zich tegen materiële schade aan de bouwwerken en tegen eisen tot schadevergoeding door derden.

This Campaign has ended. No more pledges can be made.