Uw medewerkers en uzelf

Medewerkers zijn van cruciaal belang voor uw zaak. Het is dan ook belangrijk dat u ze voldoende beschermt.

Arbeidsongevallen

Elk bedrijf dat werknemers in dienst heeft is wettelijk verplicht voor deze personen een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten.

 

Extra-legale voordelen/employee benefits

Een goed Employee Benefits-beleid bestaat eruit uw medewerkers blijvend te motiveren. Dat kan op verschillende manieren gebeuren. Via een aanvullend pensioen, aandelenopties, een bedrijfswagen, maaltijdcheques enz.

Arbeidsongevallen – Aanvullende verzekeringen

De verplichte arbeidsongevallenverzekering biedt een onvolledige oplossing in een aantal specifieke gevallen. Met de juiste selectie van aanvullende verzekeringen kan u de arbeidsongevallenverzekering uitbreiden om ook voor die gevallen een gepaste dekking te vinden.

Arbeidsongeschiktheid

Wie getroffen wordt door een ongeval of een ziekte krijgt vaak te kampen met verhoogde kosten enerzijds en met een verminderd inkomen anderzijds. Om dit op te vangen, biedt de Collectieve verzekering Arbeidsongeschiktheid.

Groepsverzekering

Als zelfstandige of als bedrijfsleider van uw vennootschap werkt u hard om uw zaak op te bouwen. Dit werpt ongetwijfeld vruchten af. Maar wat als u stopt met werken? Onze sociale zekerheid biedt u slechts een beperkt vangnet. Daarom kunt u voor uzelf kiezen uit een aantal aanvullende voorzieningen.

Hospitalisatie

Het risico dat een van uw medewerkers in een ziekenhuis wordt opgenomen, is reëel. Op dergelijke momenten kunt u uw medewerker steunen. Door met hem mee te leven. maar ook door via een hospitalisatieverzekering de financiële dobber te verlichten.   Een hospitalisatieverzekering via de werkgever is een van de meest gegeerde extralegale voordelen. Bovendien is het voordeel dat uw werknemers uit de verzekering halen vrij van elke belasting.

This Campaign has ended. No more pledges can be made.