Uw bedrijfswerking

Hier vindt u meer informatie over verzekeringen die werden ontwikkeld voor de risico’s specifiek verbonden met uw bedrijfswerking.

Bij KBC kunt u rekenen op een aangepaste polis naargelang de sector waarin u werkzaam bent.

Aansprakelijkheid

Wettelijk bent u verplicht de schade te herstellen die door uw fout aan derden werd veroorzaakt. Uw KBC-verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid vergoedt de schade die een derde lijdt als gevolg van een fout of nalatigheid in de exploitatie van uw bedrijf.

Juridische geschillen

Met de KBC-verzekering Rechtsbijstand kunt u een beroep doen op bijstand om uw rechten te doen gelden in geschillen die verband houden met de exploitatie, de goederen of de werken van uw onderneming.

This Campaign has ended. No more pledges can be made.