Uw bedrijfsmateriaal

Verzekering BA Polis Bedrijfsmaterieel

Deze wettelijk verplichte verzekering vergoedt schade aan derden of aan passagiers van uw voertuig naar aanleiding van een ongeval waarvoor u verantwoordelijk bent.

Verzekering Rechtsbijstand Polis Bedrijfsmaterieel

U krijgt juridische en financiële bijstand bij geschillen in verband met het verzekerde voertuig of wanneer u als passagier of bestuurder van andermans voertuig geen beroep kunt doen op de rechtsbijstandsverzekering van dat voertuig.

Verzekering Omnium Polis Bedrijfsmaterieel

U kunt uw voertuigen en aanhangwagens verzekeren tegen beschadiging en verlies als gevolg van brand en aanverwante gevaren, en diefstal.

‘alle risico’s’-verzekering van de specifieke voorwerpen

Specifieke machines of andere voorwerpen kunt u afzonderlijk verzekeren tegen alle risico’s, dus tegen elke onverwachte beschadiging, vernieling of diefstal, en eventueel machinebreuk.

All-in verzekering vrije beroepen

Uw professionele goederen kunt u als vrije beroeper verzekeren voor schade door een externe oorzaak.

This Campaign has ended. No more pledges can be made.