Productieverlies

Woedde er een brand in uw stallen en zijn de melkinstallaties volledig verloren? Heeft een storm uw serre en gewassen verwoest? Ontregelde een brandje de klimaatregeling waardoor uw tomaten niet volgroeid raken?

Met de KBC-Verzekering Productieverlies verzekert u, naast de materiële schade, automatisch de daling van het bedrijfsresultaat mee. Zowel bij grote als bij kleine schadegevallen.

VOORDELENKENMERKEN

Stel uw productie veilig

We vergoeden het totale productieverlies dat u lijdt door een ongeval aan uw dieren of door beschadiging van uw gewassen. Denk aan varkens die hun optimale gewicht niet bereiken door de stress na een brand, of aan een hagelstorm die uw serre en gewassen beschadigt, enz.

Verzeker uw dieren en gewassen nog ruimer

Uw dieren en gewassen worden tegen ‘alle risico’s’ verzekerd. Zo worden uw dieren verzekerd tegen elk ongeval dat hen overkomt en uw gewassen tegen elke onverwachte beschadiging of diefstal, zelfs wanneer uw dieren en gewassen niet rechtstreeks beschadigd zijn. Enkele voorbeelden:

  • Uw melkinstallaties zijn vernield door brand, maar het vee stond op de wei.
  • Een storm beschadigt uw serre. Gelukkig stonden er nog geen planten in. Maar u kunt ook het vooropgestelde teeltplan niet langer volgen.

Eenvoudige waardebepaling met grote zekerheid

Het volstaat om de omzet (voor gewassen onder glas) of het totaal aantal vergunde dierplaatsen op te geven om volledig verzekerd te zijn. U krijgt de garantie dat uw volledige productieverlies vergoed wordt.

Verzekering opgenomen in de KBC-Patrimoniumpolis

De verzekering maakt integraal deel uit van de KBC-Patrimoniumpolis. Daarin worden ook de gebouwen en al uw andere goederen opgenomen. Door ze te bundelen in één polis betaalt u maar één franchise per schadegeval en hebt u altijd een duidelijk overzicht van alle dekkingen.

Specifiek op uw maat

De KBC-Verzekering Productieverlies is speciaal ontworpen om te beantwoorden aan de specifieke noden van u als land- en tuinbouwer. En er zijn nog heel wat meer opties die u kan kiezen op uw maat…

Wist u bijvoorbeeld dat de overheid u kan verplichten om een varkens- of pluimveestal na schade her op te bouwen volgens veel strengere, emissiearme regels? Ook die aanzienlijke meerkosten vergoeden we, zodat u de bouwstructuur kunt aanpassen of extra luchtwassers kunt plaatsen.

This Campaign has ended. No more pledges can be made.