Groeifactoren

Verzeker uw gewassen tegen beschadiging door wijziging van het klimaat of van andere omgevingsfactoren in de verzekerde gebouwen.

VOORDELENVOORWAARDEN & TARIEVENKENMERKEN

Een verzekering op maat van uw specifieke situatie

De KBC-Verzekering schade door wijziging van klimaat en groeifactoren is speciaal ontworpen om te beantwoorden aan de specifieke noden binnen de glastuinbouw. De beschadiging van uw gewassen is verzekerbaar. Welke risico’s u effectief opneemt in de verzekering, beslist u zelf.

Verzekering opgenomen in de KBC-Patrimoniumpolis

De KBC-Patrimoniumpolis bundelt al uw verzekeringen tegen schade die verband houdt met uw roerende en onroerende goederen in één enkele polis. Op deze manier betaalt u maar één franchise per schadegeval. U hoeft maar één dossier te beheren en hebt een duidelijk overzicht van de dekkingen. Dubbel verzekerd zijn door overlappende dekkingen is uitgesloten.

Als tuinder kan u de beschadiging van uw gewassen verzekeren, als die beschadiging het gevolg is van een onvoorziene en ongewenste wijziging van het klimaat of van andere omgevingsfactoren in de verzekerde gebouwen.

  • U beperkt uw dekking tot de schade door een wijziging in de klimaat en groeifactoren die het gevolg is een reeds verzekerd schadegeval, bijv. brand, waterschade, enz.
  • U breidt de dekking uit zodat de wijziging in de klimaat en groeifactoren ook mag veroorzaakt zijn door een slecht functioneren van de regelapparatuur. Hier eisen we wel een beveiliging met een alarminstallatie. Afhankelijk van de verzekerde bedragen eisen we bijkomende preventiemaatregelenr;

Wenst u bijkomend uw financieel verlies tengevolge van deze schade te verzekeren? Sluit dan de verzekering bedrijfsschade na schade door wijziging in de klimaat en groeifactoren.

Contacteer uw verzekeringsagent voor gedetailleerde informatie over de voorwaarden en de tarieven.

This Campaign has ended. No more pledges can be made.