Nieuws Archieven

0

Cyberverzekering

ICT vormt meer en meer de ruggengraat van elke onderneming. Een vlot functionerende ICT-omgeving is met andere woorden een absolute must. Toch staat de ICT-infrastructuur dagelijks bloot aan tal van grote en kleine risico’s. Al die gevaren bedreigen de nettowinst van het bedrijf. Een goede bescherming van ICT-risico’s is dan ook cruciaal.

 

Omzet op punt houden

Een falende ICT-infrastructuur, ICT-toepassingen die niet meer 100% doen wat ze moeten doen, dataverlies en ga zo maar door. Stuk voor stuk zijn het elementen die een grote financiële impact hebben op de omzet van een bedrijf. De productie valt stil, contracten kunnen niet nagekomen worden en klanten haken af. Of nog, klanten stellen u aansprakelijk voor het verlies of het misbruik van hun data. De financiële impact op de nettowinst van een bedrijf is moeilijk in te schatten en ligt in de realiteit vaak heel wat hoger dan gedacht. In die mate zelfs dat de vraag rijst of het bedrijf nog wel een toekomst heeft.

 

Groeiende beveiligingsuitdagingen

De volgende jaren zullen er enkel nog meer gevaren voor de ICT-infrastructuur van bedrijven opduiken. Ook voor die van de KMO. Virussen, datalekken, hackers, botnetactiviteiten, etc. Ze zorgen ervoor dat bedrijfsdata in handen vallen van criminelen. Maar ook pannes, disk crashes of diefstal van computerapparatuur leggen bedrijfsactiviteiten lam. En alsof dat nog niet genoeg is, brengen fouten van eigen personeel of, in het geval van cloud computing, fouten van derden, de continuïteit van de onderneming extra in gevaar.

 

Bescherm de continuïteit van uw ICT en uw bedrijf

Bedrijven treffen best de nodige preventieve maatregelen om hun ICT-omgeving 100% te beschermen. Maar dat is helaas geen garantie om schade te voorkomen. Klassieke ICT-verzekeringen bieden vandaag slechts een fragmentarische bescherming. Enkel schade aan hardware, kosten voor manuele input van verloren data of bedrijfsstilstand na materiële beschadiging zijn verzekerd. Wilt u uw bedrijf optimaal beschermen tegen de financiële gevolgen van elke ICT-schade, ook wanneer derden uw bedrijf belagen? Dan biedt ICT Care u één allesomvattende oplossing om uw omzet op peil te houden.

 

Module 1: Databescherming en aansprakelijkheid

Slachtoffer van een cyberaanval of systeemcrash? U hoeft enkel het noodnummer te bellen. De noodcentrale schakelt meteen de juiste specialist in om de impact van uw ICT-probleem .

 1. Eerste hulp

Bel het noodnummer en specialisten voorzien de eerste 48 uur hulp:

– Eerste hulp aan ICT-dienst om de aanval te stoppen

– Eerste juridische adviezen

– Crisismanagement

 1. Databescherming

De polis vergoedt de kosten na inbreuk op of falen van het ICT-systeem en/of communicatienetwerken.

 1. Basisdekking aansprakelijkheid

Schadeloosstelling en verdedigingskosten na een schade-eis omwille van een inbreuk op de bescherming van persoonsgegevens of bedrijfsgegevens, een beveiligingsfalen of bij het nalaten van kennisgeving.

 1. Uitbreiding met dekkingen tegen specifieke risico’s

Multimedia-aansprakelijkheid, afpersing, cyberdiefstal, privacyverplichtingen, kosten t.g.v. ongeoorloofd gebruik van ICT-systemen of communicatienetwerken.

 1. Financiële impact op uw bedrijf

Kosten voor de reconstructie van verloren data, het verwijderen van virussen, het betalen van experten, PR-acties om imagoschade te beperken, kosten van kennisgeving of voor krediet en identiteitsmonitoring evenals bijkomende bedrijfskosten zoals extra personeel, overuren, verhoogde telefoonkosten, etc. ICT Care 360° bescherming voor de ICT-infrastructuur van bedrijven.

 

Module 2: Schade aan ICT-infrastructuur (optioneel bij module 1) 

Onderhoudscontracten vangen niet alle risico’s van uw ICT-systemen op. Daarom heeft elk bedrijf vandaag een polis als ICT Care nodig. De polis waarborgt de verzekerde voorwerpen tegen elk materieel verlies en elke niet te voorziene en plotselinge materiële schade te wijten aan het om het even welke oorzaak en eender waar deze voorwerpen zich bevinden.

Gaat het om een onhandigheid van uw personeel, een intern probleem, een brand, etc., dan vergoedt de polis de schade aan uw servers, tablets, videoconferentiesystemen, desk- en laptops, telefooncentrales, fotokopieertoestellen, GSM’s en smartphones. Ofwel betaalt de polis u om uw toestellen te vervangen. Zijn ook de data beschadigd? Dan treden de waarborgen van module 1 eveneens in werking.

 

Module 3: Bedrijfsschade (optioneel bij module 1)

Het verplicht stilleggen van de productie leidt tot zware schade. In meer dan 60% van de gevallen leidt het stilstand tot het faillissement van een bedrijf. Ondanks de vergoedingen die de polis ICT Care reeds betaalt in module 1 en 2, zal u de beoogde omzet niet kunnen behalen. Daarom omvat de polis ICT Care ook een derde luik: de “verzekering tegen bedrijfsschade”. De module garandeert uw omzet tot op het niveau dat u zou behaald hebben moest het schadegeval zich niet hebben voorgedaan.

1

Bijstandsverzekering voor je woning

Je toilet is verstopt, door een kortsluiting in je zekeringkast hebt je geen elektriciteit meer, de verwarming doet het niet meer en het vriest dat het kraakt. Geen probleem, met deze verzekering geniet je van bijstand voor je woning. Eén telefoontje en een technicus komt je snel uit de nood helpen.

Doelgroep

Elke woning waarin u woont of dat u als bijkomend verblijf gebruikt kan genieten van onze bijstand. De woning wordt gebruikt voor particuliere doeleinden.

Waaruit bestaat onze woningbijstand ?

 • Je kunt een beroep doen op onze bijstand als een kritische functie in je woning ernstig en onverwachts verstoord is.
 • Je krijgt hulp binnen de 24 uur, bij hoogdringendheid zelfs binnen de 2 uur.
 • Onze bijstandsverlener heeft als opdracht schade aan de woning te voorkomen of te beperken, een voorlopige herstelling uit te voeren en je woning terug veilig of bewoonbaar te maken.
 • We betalen de interventiekosten van de bijstandsverlener tot 400 euro (incl. btw) en de wisselstukken nodig om de schade voorlopig te herstellen tot 100 euro (incl. btw). De verplaatsingskosten zijn voor onze rekening.
 • Je kan in sommige gevallen ook rekenen op een bijkomende dienstverlening indien de hersteller je basiscomfort niet binnen de 24 uur kan herstellen.

Waarvoor verlenen wij bijstand ?

 • Een onderbreking van de elektriciteitsvoorziening;
 • Het uitvallen van de verwarming of airconditioning waardoor de binnen-temperatuur onaangenaam wordt;
 • Een onderbreking van de toevoer van stromend water in de woning of van warm water in de badkamer;
 • Een sanitaire verstopping die niet te wijten is aan een overvolle septische put;
 • Een wespen- of bijennest aan of in de woning;
 • De onmogelijkheid om de woning te verlaten of te betreden door een versperring of blokkering van toegang, door verlies of diefstal van de sleutels of als je jezelf buitensluit;
 • Een schadegeval waardoor de woning niet langer wind- of waterdicht

Voornaamste uitsluitingen: wanneer is er geen recht op bijstand?

Er wordt geen bijstand geboden:

 • Als de bijstandsverlener door je toedoen je woning niet kan betreden op het afgesproken uur;
 • Als het probleem waarvoor je bijstand vraagt aan jezelf te wijten is omdat je naliet een gekend gebrek te herstellen of een definitieve herstelling uit te voeren na een eerdere interventie;
 • Als het probleem te wijten is aan een opzettelijke fout van een bewoner of aan slecht onderhoud of verval van de woning.
 • Voor de onderbreking of afsluiting van gas-, elektriciteits- of watertoevoer door het distributienet;
 • Voor schade aan huishoudtoestellen zoals een koelkast, diepvriezer, oven, afzuigkap, fornuis, kookplaat, verplaatsbare radiatoren;
 • Voor de verkeerde of slechte werking of een panne van een elektronisch circuit, een geïntegreerde schakeling, een microchip, een microprocessor, hardware, software, een computer, een alarm- en domotica installaties, een telecommunicatietoestel of een soortgelijk systeem.

Wij betalen nooit de kosten  voor een hersteller die je zelf hebt aangesteld tenzij het de brandweer is voor het weghalen van een wespen- of bijennest.

 

Dit moet u zeker weten.

 • U kunt 24 uur per dag gebruik maken van onze bijstand. U kunt ons bereiken op het telefoonnummer 0800 964 64.
 • Bij aanvang van de verzekering geldt er een wachttijd van 14 dagen.
 • Het aantal interventies per jaar is niet beperkt.
 • We passen geen franchise toe.

 

Wettelijke verplichtingen

 • De KBC-Bijstand aan huis bevat de volgende verzekering:
Verzekering Bijstand aan huis Dit is een bijstandsverzekering
 • Op dit product is het Belgische recht van toepassing
 • De verzekeringen in deze polis gelden voor één jaar. Ze worden stilzwijgend verlengd tenzij ze worden opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag.
 • Uw tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor uw klachten. Als u niet tot overeenstemming komt, kunt u terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 0800 620 84 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Komt u niet tot een passende oplossing, dan kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as.
 • U behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.
0

Bent u goed verzekerd als Moeder Natuur tegenwerkt?

Ons Belgische weer is vaak geen lachertje.

Zo veroorzaakten hevige stormen onlangs heel wat schade aan gebouwen, tuinmeubels en wagens. Misschien was u zelf ook bij de ongelukkigen?

Op zulke momenten is het een geruststelling om een beroep te kunnen doen op een uitstekende verzekering, zodat u heel wat kopzorgen bespaard blijven. Dankzij onze goede verzekeringsproducten kan u op beide oren slapen.

Goed verzekerd zijn is een must, zeker als het misgaat. Wist u bijvoorbeeld dat:

 • Uw wagen prima verzekerd is tegen storm- en hagelschade als u een KBC (gedeeltelijke of volledige) omniumverzekering hebt?
 • Dankzij de KBC-Woningpolis ook uw woning beschermd is tegen zulke schade?
 • KBC zeer soepel is en niet teveel vragen stellen rond hoeveel wind er was tijdens de stormschade.

MAAR, wat met de stormschade aan uw wagen als u geen (gedeeltelijke of volledige) omniumverzekering heeft…
Weet dat indien uw wagen op de oprit staat tijdens een storm of hagelbui, hij dan onder bepaalde voorwaarden ook verzekerd is in uw KBC-Woningpolis!

Beter voorkomen dan genezen, het geldt zeker voor uw verzekeringen.

Maak daarom gerust een afspraak met iemand van ons en we bespreken graag met u de verzekeringsmogelijkheden.

Zo bent u altijd gerust, slecht weer of niet.
0

Bestuurdersverzekering – Een totaal bescherming voor iedereen!

KBC neemt het op voor bestuurders.
Met de Ongevallenverzekering bestuurder biedt KBC de beste bescherming aan op de markt!

Elk jaar zijn er meer dan 5.000 zwaargewonden door een verkeersongeval in België. Daarbij worden de letsels van iedereen vergoed, behalve van de chauffeur die verantwoordelijk is voor het ongeval. Met de Ongevallenverzekering voor bestuurders zorgt KBC voor een oplossing.

Noodzakelijke bescherming in het verkeer

De Ongevallenverzekering voor bestuurders zorgt voor een noodzakelijke bescherming. Ben je verantwoordelijk voor een ongeval en ben je zelf gekwetst? KBC vergoedt jouw hospitalisatiekosten. Je krijgt ook een vergoeding voor blijvende letsels. Als je overlijdt door je verwondingen, dan kunnen je nabestaanden rekenen op een vergoeding.

Jezelf en je gezin

Niet alleen jij, maar je hele gezin kan als bestuurder genieten van deze verzekering. Rijd je met de wagen van iemand
anders, of rijdt iemand anders met jouw wagen? Ook dan is de bestuurder beschermd.

En KBC gaat nog ruimer…

Als bestuurder geniet je namelijk van een wereldwijde bescherming. Ook onze trouwe klanten laten we niet in de steek. Deze verzekering kan je laten lopen, ongeacht je leeftijd.

Je leest het, er zijn duidelijk voldoende redenen om deze verzekering te nemen. Kruip dus met een gerust gevoel achter het stuur!

Maar KBC staat niet stil… Ook bestuurders van lichte vrachtauto’s genieten van deze ongevallenbescherming!

3

Aanrader! Ontdek de voordelen van KBC Assist – app

Met de nieuwe app KBC Assist bent u onvoorziene omstandigheden altijd de baas!

Ontdek de voordelen van KBC Assist.
Een ongeluk is soms snel gebeurd. Maar voortaan bent u altijd goed voorbereid op onverwachte schade, een ziekenhuisopname of pech onderweg. Het enige wat u nodig hebt, is uw smartphone en de nieuwe KBC Assist-app. Want die geeft u heel wat voordelen.

 
Voor uw wagen
• Bij een ongeval komt altijd heel wat administratieve rompslomp kijken. Via de KBC Assist-app geeft u ons alle nodige informatie voor uw schadeaangifte vlot door.

• Pech onderweg? Met KBC Assist hebt u de juiste contact- gegevens van VAB-Pechbijstand altijd bij de hand en stuurt u uw gps-coördinaten en nummerplaat meteen door, zodat u snel geholpen bent.

• Hebt u een sterretje in uw ruit? Ook daar helpt de app u de dichtstbijzijnde erkende hersteller te vinden, ook als u niet verzekerd bent tegen glasbreuk.

 
Voor uw woning
• Maak een digitaal fotoboek met foto’s van uw waardevolle voorwerpen.

• Die worden veilig centraal bij KBC bewaard en kunt u gebruiken bij latere aangiftes.

 
Voor uw gezin
• U kunt gemakkelijk een ziekenhuisopname melden.

• Via het nummer van de bijstandcentrale vraagt u snel hulp voor u en uw gezin, ook in het buitenland.

 
Alle schadegevallen die u via de app doorstuurt, worden bovendien netjes bijgehouden in een handig overzicht en van elke schadeaangifte krijgt u meteen een kopie in uw mailbox.

 
Wilt u het graag zelf eens proberen?
Download de app vandaag nog via de App Store van Apple, de Google Playstore of de Windows Phone store. En blijf ons in de gaten houden, want binnenkort komen er heel wat mogelijkheden bij.

 
www.kbc.be/kbc-assist

0

1 miljoen euro buitgemaakt door internetfraude

Dit bedrag werd gisteren via een persbericht door Febelfin gepubliceerd.

Dit is het bedrag dat vorig jaar in België buitgemaakt werd door internetcriminelen.
Febelfin waarschuwt ook voor de opgang van bankkaartphishing. Bij deze techniek vragen de fraudeurs via e-mail om de pincode van je bankkaart in te voeren op een valse website en je bankkaart op te sturen met de post.

 

Ons advies
• Installeer op je pc thuis onze gratis antiphishingsoftware. Zo kun je de valse website niet meer openen en ben je extra beschermd. Beschikbaar op www.kbc.be/antiphishing.
• Installeer thuis degelijke antivirussoftware om je te beschermen tegen virussen die gericht ziin op banken.
Aanbod voor onze klanten: 39,95 euro per jaar. Dat is een korting tot 50%.
Beschikbaar op www.kbc.be/antivirus.
• Meer informatie over bankkaartphishing op ACT-Sharepoint.

0

Uw kind veilig en voordelig verzekerd dankzij KBC-Start2Drive

Uw zoon of dochter behaalde een voorlopig rijbewijs en start met autorijden? Laat hem of haar dan zeker als bestuurder in uw autoverzekering opnemen.
We zetten de exclusieve voordelen voor u op een rijtje.

 1. De eerste 24 maanden na het behalen van het voorlopige rijbewijs betaalt u geen bijkomende premie voor deze jonge bestuurder;en krijgt u een gratis ongevallenverzekering bestuurder (medische kosten, blijvende ongeschiktheid, overlijden).
 2. U betaalt geen extra franchise na een ongeval veroorzaakt door die jonge bestuurder.
 3. Voordelig tarief later: na vijf schadevrije jaren betaalt uw zoon of dochter maar 50% van het basistarief als hij of zij zelf een autoverzekering sluit.
 4. Zekerheid: uw polis is direct in orde, alle bestuurders worden in uw polis vermeld en zijn dus verzekerd.

De KBC–Fietsverzekering verzekert uw fiets wereldwijd tegen diefstal en beschadiging.

 • We verzekeren uw fiets wereldwijd
 • Ook vast gemonteerde fietsaccessoires zijn verzekerd
 • Bij diefstal of schade vergoeden we in nieuwwaarde

We verzekeren uw fiets wereldwijd

De fietsverzekering geldt wereldwijd. Uw fiets is dus verzekerd op fietstocht in het buitenland, ook als u uw tweewieler met het vliegtuig of de trein vervoert.

Ook vast gemonteerde fietsaccessoires zijn verzekerd

Bij diefstal of schade vergoeden we ook de bijgekochte, vast gemonteerde fietsaccessoires zoals een fietsstoeltje, slot, derde wiel, aanhangwagen of fietskar.

Bij diefstal of schade vergoeden we in nieuwwaarde

Dat is de kostprijs om op de dag van het schadegeval de beschadigde fiets te vervangen door een gelijksoortige nieuwe fiets van minstens dezelfde kwaliteit. U draagt zelf amper 50 euro van de kosten, de rest betaalt KBC. Pas vanaf de dertiende maand passen we een forfaitaire slijtageaftrek van 1% per maand toe.

Belangrijk

 • U kunt een fietsverzekering sluiten voor elke fiets die niet ouder is dan 1 jaar
 • U kunt een fietsverzekering sluiten vanaf een factuurbedrag van 600 euro (fiets en accessoires samen)
 • Om fietsdiefstal te voorkomen, leggen we enkele preventiemaatregelen op, zoals het gebruik van een ART-goedgekeurd fietsslot (vanaf categorie 2 of 2 sterren).
0

Stel zelf een reisverzekering samen

KBC biedt u een uitstekende reisverzekering aan
voor twee verschillende termijnen:

Een reisverzekering op jaarbasis

(KBC-Polis voor uw reizen)
Sluit u voor al uw reizen gedurende één jaar en geldt wereldwijd.

Een tijdelijke reisverzekering

(KBC-Vakantiepolis)
Sluit u voor één specifieke reis.

De beste bescherming
binnen uw reisverzekering

Verzekering Reisgeschillen

Hebt u op reis problemen of geschillen waarvoor u juridische hulp en bijstand nodig hebt, dan kunt u een beroep doen op de Verzekering Reisgeschillen in een aantal welomschreven gevallen.

 • We bieden juridische hulp en bijstand:
  • bij geschillen met reisorganisatoren, verhuurders, herstellers en andere dienstverleners voor de opgesomde contracten gesloten in alle landen van de Europese Unie en in geografisch Europa
  • bij strafrechtelijke en administratieve problemen met politie en overheid in het buitenland
  • bij procedures binnen of buiten de rechtbank, zoals bijvoorbeeld bij de geschillencommissie reizen
 • We streven in de mate van het mogelijke een minnelijke regeling na.
 • Bij een procedure hebt u vrije keuze van een advocaat.
 • De erelonen en kosten die we ten laste nemen, zijn verzekerd tot 50 000 euro per schadegeval voor alle verzekerden samen. Kiest u voor de VIP-formule, dan verdubbelen we dat bedrag
Verzekering Bijstand Personen

U wordt ziek of geraakt gewond, of er gebeurt thuis iets waardoor u terug naar huis moet keren? Met de Verzekering Bijstand Personen hoeft u zich geen zorgen te maken bij een onvoorziene noodsituatie:

 • We dekken o.a. de kosten voor:
  • Hospitalisatie in het buitenland.
  • Een bijkomend verblijf als u langer dan voorzien ter plaatse moet blijven wegens ziekte, ongeval, quarantaine of sluiting van het luchtruim.
  • Uw repatriëring naar België. Andere verzekerden die daardoor niet naar huis kunnen terugkeren, worden eveneens gerepatrieerd.
  • De heen- en terugreis van één familielid uit België als u door ziekte of ongeval in een buitenlands ziekenhuis moet blijven en er geen meerderjarig gezinslid te plaatse is. Is de gehospitaliseerde minderjarig, dan zorgen we voor de heen- en terugreis van de ouders.
  • Het opsturen of het ter beschikking stellen van geneesmiddelen die medisch noodzakelijk zijn en ter plaatse niet kunnen worden verkregen, van een koffer met kledij en van persoonlijk reisgoed ter vervanging van verloren of gestolen bagage.
 • De medische kosten in het buitenland vergoeden we tot 500 000 euro per persoon. We verdubbelen dat bedrag als u kiest voor de VIP-formule.
 • We zijn 24 uur per dag bereikbaar, 365 dagen per jaar.
 • Zakenreizen zijn standaard meeverzekerd.
Annuleringsverzekering

U kunt onverwachts toch niet op reis vertrekken of u moet vervroegd terugkeren? Vaak zult u uw reis toch nog moeten betalen of blijft u met een deel van de kosten zitten. Met onze annuleringsverzekering is dat niet het geval:

 • We dekken de kosten van uw reis als u uw reis moet annuleren of onderbreken omwille van:
  • Gezondheidsredenen van u of een familielid (bij voorbeeld ziekte, ongeval, overlijden)
  • Studies en werk (bij voorbeeld herexamens, ontslag)
  • Overheidszaken (bij voorbeeld oproep als jurylid)
  • Reisformaliteiten (negatief reisadvies door het Ministerie van Buitenlandse zaken, weigering visum of diefstal van identiteitsbewijs)
  • Een gemist vertrek van uw vliegtuig, boot of trein door een ongeval of pech onderweg .
 • In de reisverzekering op jaarbasis vergoeden we de kosten tot 12 500 euro . We verdubbelen dat bedrag als u kiest voor de VIP-formule. In de tijdelijke reisverzekering verzekeren we de totale reissom van de verzekerde reis.
 • Hebt u een KBC-Kredietkaart Gold of Platinum , dan komt het verzekerd bedrag van deze ruimere annuleringsverzekering bovenop het bedrag voorzien door de annuleringsverzekering die verbonden is aan uw KBC-kredietkaart.
 • Onze Plus-garantie: het is onmogelijk om alle situaties te beschrijven waarvoor een annulering gerechtvaardigd is. Daarom bieden wij u een extra zekerheid: wij aanvaarden ook een gebeurtenis die niet beschreven werd in de voorwaarden, als die voor u toch een overmachtssituatie is die volledig buiten uw wil ligt. Als u een beroep doet op onze plus-garantie, draagt u zelf 25% van de verzekerde kosten. De andere 75% betalen wij. Bij een reis van bv. 2 000 euro krijgt u dan maximaal 1 500 euro terugbetaald.
Bagageverzekering

Weg is uw vakantieplezier als uw bagage gestolen of beschadigd is of als die nooit op de plaats van de bestemming arriveert. Als u dan op een vergoeding kunt rekenen, is het leed misschien een beetje verzacht.

 • We vergoeden uw bagage bij:
  • diefstal met geweld, bedreiging of braak
  • beschadiging of vernieling door een plotse en onverwachte gebeurtenis (aanrijding, overstroming,…)
  • verlies of beschadiging door de vervoersmaatschappij
 • We verzekeren zelfs de voorwerpen die u op reis huurt of gratis mag gebruiken
 • We vergoeden tot 1 500 euro per persoon. Kiest u voor de VIP-formule, dan verdubbelen we dat bedrag
 • Extra: we vergoeden de kosten van een dringende aankoop voor noodzakelijke vervangkledij en toiletartikelen tot 250 euro per persoon, als uw bagage 4 uur na aankomst op uw buitenlandse bestemming nog niet is toegekomen.
Verzekering Reisongevallen met extra bescherming

U hebt een ongeval tijdens uw reis? De gevolgen daarvan kunnen ernstig zijn. De vergoedingen die u van de Verzekering Reisongevallen krijgt, kunnen het ergste leed misschien een beetje verzachten.

 • We vergoeden
  • Tot 100 000 euro voor blijvende letsels
  • Tot 10 000 euro voor gemaakte begrafeniskosten
  • U krijgt een vergoeding van 10 000 euro bij overlijden
  • We verdubbelen de verzekerde bedragen als u kiest voor de VIP-formule.
 • Bent u in België als zwakke weggebruiker slachtoffer van een verkeersongeval met een motorrijtuig, dan hebt u recht op een hoge vergoeding, zelfs als u aansprakelijk bent. In het buitenland hebt u die bescherming niet altijd. Daarom bieden wij u een extra bescherming:
  • We vullen de vergoeding die u van het buitenlandse rechtssysteem krijgt aan tot wat in België gebruikelijk is. Tot een bedrag van 250 000 euro per verzekerde persoon.
  • U geniet ook van deze extra bescherming als u als bestuurder van het motorrijtuig niet aansprakelijk bent voor het ongeval.

Wie kunt u opnemen in uw reisverzekering?

 • De verzekeringnemer kan een natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn
 • De verzekerde personen worden met naam vermeld in de bijzondere voorwaarden
 • U heeft de vrije keuze bij het bepalen van de verzekerde personen!
  • U kunt personen verzekeren die niet onder hetzelfde dak wonen (bijvoorbeeld als u niet samenwoont met uw partner, uw kinderen die op een ander adres wonen, grootouders die hun kleinkinderen wensen mee te verzekeren, enz.)
  • U kunt maximum 10 personen verzekeren.
 • De kinderen van de verzekeringnemer (natuurlijke persoon) die na het sluiten van de jaarpolis worden geboren, zijn, ook zonder expliciete vermelding in de bijzondere voorwaarden, verzekerd tot ze de leeftijd van vijf jaar bereikt hebben. Geadopteerde kinderen zijn tot 5 jaar na hun adoptie automatische meeverzekerd.
 • De verzekerde personen moeten in België gedomicilieerd zijn en er hun hoofdverblijfplaats hebben.

Veel gestelde vragen

Wat beschouwt men als een reis?

Onder reis verstaan we een verplaatsing in het binnen- of buitenland met minstens één geboekte overnachting of waarvan aan de hand van een retourticket kan worden aangetoond dat het om een verblijf van minstens twee aaneengesloten dagen gaat.

Kunnen (klein)kinderen die niet inwonen meeverzekerd worden?

U heeft de vrije keuze bij het bepalen van de verzekerde personen. Ook (klein)kinderen die niet inwonen kunnen meeverzekerd worden.

Is mijn voertuig ook verzekerd via deze reisverzekering?

Neen, voertuigbijstand kan niet verzekerd worden via deze reisverzekering. U kunt bijstand voor het voertuig wel opnemen in uw autoverzekering of in een apart contract.

Kan ik extra personen opnemen in mijn reisverzekering op jaarbasis?

Ja, dat kan op elk ogenblik in de loop van het contract. Neem daarvoor onmiddellijk contact op met uw verzekeringstussenpersoon.

Ik ga voor langer dan 4 maanden naar het buitenland?

Verblijven tot 4 maanden in het buitenland zijn standaard verzekerd. Voor langere duurtijden kan je contact opnemen met je kantoor.

12

This Campaign has ended. No more pledges can be made.