Bijstandsverzekering voor je woning

1

Je toilet is verstopt, door een kortsluiting in je zekeringkast hebt je geen elektriciteit meer, de verwarming doet het niet meer en het vriest dat het kraakt. Geen probleem, met deze verzekering geniet je van bijstand voor je woning. Eén telefoontje en een technicus komt je snel uit de nood helpen.

Doelgroep

Elke woning waarin u woont of dat u als bijkomend verblijf gebruikt kan genieten van onze bijstand. De woning wordt gebruikt voor particuliere doeleinden.

Waaruit bestaat onze woningbijstand ?

 • Je kunt een beroep doen op onze bijstand als een kritische functie in je woning ernstig en onverwachts verstoord is.
 • Je krijgt hulp binnen de 24 uur, bij hoogdringendheid zelfs binnen de 2 uur.
 • Onze bijstandsverlener heeft als opdracht schade aan de woning te voorkomen of te beperken, een voorlopige herstelling uit te voeren en je woning terug veilig of bewoonbaar te maken.
 • We betalen de interventiekosten van de bijstandsverlener tot 400 euro (incl. btw) en de wisselstukken nodig om de schade voorlopig te herstellen tot 100 euro (incl. btw). De verplaatsingskosten zijn voor onze rekening.
 • Je kan in sommige gevallen ook rekenen op een bijkomende dienstverlening indien de hersteller je basiscomfort niet binnen de 24 uur kan herstellen.

Waarvoor verlenen wij bijstand ?

 • Een onderbreking van de elektriciteitsvoorziening;
 • Het uitvallen van de verwarming of airconditioning waardoor de binnen-temperatuur onaangenaam wordt;
 • Een onderbreking van de toevoer van stromend water in de woning of van warm water in de badkamer;
 • Een sanitaire verstopping die niet te wijten is aan een overvolle septische put;
 • Een wespen- of bijennest aan of in de woning;
 • De onmogelijkheid om de woning te verlaten of te betreden door een versperring of blokkering van toegang, door verlies of diefstal van de sleutels of als je jezelf buitensluit;
 • Een schadegeval waardoor de woning niet langer wind- of waterdicht

Voornaamste uitsluitingen: wanneer is er geen recht op bijstand?

Er wordt geen bijstand geboden:

 • Als de bijstandsverlener door je toedoen je woning niet kan betreden op het afgesproken uur;
 • Als het probleem waarvoor je bijstand vraagt aan jezelf te wijten is omdat je naliet een gekend gebrek te herstellen of een definitieve herstelling uit te voeren na een eerdere interventie;
 • Als het probleem te wijten is aan een opzettelijke fout van een bewoner of aan slecht onderhoud of verval van de woning.
 • Voor de onderbreking of afsluiting van gas-, elektriciteits- of watertoevoer door het distributienet;
 • Voor schade aan huishoudtoestellen zoals een koelkast, diepvriezer, oven, afzuigkap, fornuis, kookplaat, verplaatsbare radiatoren;
 • Voor de verkeerde of slechte werking of een panne van een elektronisch circuit, een geïntegreerde schakeling, een microchip, een microprocessor, hardware, software, een computer, een alarm- en domotica installaties, een telecommunicatietoestel of een soortgelijk systeem.

Wij betalen nooit de kosten  voor een hersteller die je zelf hebt aangesteld tenzij het de brandweer is voor het weghalen van een wespen- of bijennest.

 

Dit moet u zeker weten.

 • U kunt 24 uur per dag gebruik maken van onze bijstand. U kunt ons bereiken op het telefoonnummer 0800 964 64.
 • Bij aanvang van de verzekering geldt er een wachttijd van 14 dagen.
 • Het aantal interventies per jaar is niet beperkt.
 • We passen geen franchise toe.

 

Wettelijke verplichtingen

 • De KBC-Bijstand aan huis bevat de volgende verzekering:
Verzekering Bijstand aan huis Dit is een bijstandsverzekering
 • Op dit product is het Belgische recht van toepassing
 • De verzekeringen in deze polis gelden voor één jaar. Ze worden stilzwijgend verlengd tenzij ze worden opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag.
 • Uw tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor uw klachten. Als u niet tot overeenstemming komt, kunt u terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 0800 620 84 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Komt u niet tot een passende oplossing, dan kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as.
 • U behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

This Campaign has ended. No more pledges can be made.